top of page

מחצבות הכורכר

רכסי הכורכר בחוף הכרמל, בגליל המערבי, בחוף השרון ולעתים גם על איי הכורכר שמול החוף, היו מקור לאבני בניין בימי קדם ועד למאה ה-20. בעתלית ובדור  נמצא דגם ייחודי של מחצבת כורכר המשלב בין חומה ומספנות ורציפים לבין מחצבה לכריית אבני בניין.

שיטות החציבה התבססו בעיקרן על חציבת חריץ ארוך וצר בסלע שלתוכו הוכנסו טריזי עץ. לאחר הרטבתם התנפחו טריזי העץ ולחצו על דופנות התעלה, עד שגוש האבן ניתק ממקומו. מחצבות הכורכר על הרכס שמול מבצר עתלית הן דוגמה נפלאה לטכניקות החציבה והבנייה בתקופה הצלבנית.

מקטע 7 של שביל הים עובר על שביל הרכס של עתלית, ליד מחצבות הכורכר. למידע מלא על המקטע לחצו כאן

Screen Shot 2019-09-26 at 12.10.19.png

עתלית. מחצבות הכורכר הצלבניות בשביל הרכס (תצלום: אליק אדלר)

bottom of page